Рекламирај се!

booked.net booked.net booked.net booked.net booked.net booked.net
 

Од понеделник 1 март 2021 година започна самопопишувањето на дијаспората, а ќе трае се до 21 април 2021 година. Со цел, реализaција на една од најважните статистички операции во земјава, преку која се добиваат точни информации за состојбата на населението во Република Северна Македонија и во дијаспората, кои претставуваат основа за градење на ефикасни и ефективни јавни политики,

109 посети
4/6/2022
123 movies
google maps embed iframe generator