Кошничка

Имате 1 информации во вашата кошничка за печатење


Со цел, реализaција  на една од  најважните статистички операции во земјава, преку која  се добиваат  точни информации  за состојбата на населението во

Република Северна Македонија и во дијаспората,  кои претставуваат основа за градење на ефикасни и ефективни јавни политики, 

Дата: 4/4/2022